250₺ ve üzeri alışverişlerinizde KARGO BEDAVA!

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1) SÖZLEŞMENİN KONUSU:
İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda siparişini verdiği ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

ALICI, İş bu Sözleşme’nin kurulmasından, sipariş vermeden ve ödeme yükümlülüğünü üstlenmeden önce, (https://www.mimisbutik.com) adresindeki bilgileri inceleyerek aşağıdaki hususlardan haberdar olmayı kabul eder.

İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

2) SÖZLEŞMENİN TARAFLARI:
İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.
A.‘ALICI’ ; (sözleşmede bundan sonra “ALICI” olarak anılacaktır)
ALICI hakkındaki bilgiler
Ad- Soyad:
Adres :
Telefon:
Email:

 1. SATICI Mimis Butik hakkındaki bilgiler: (sözleşmede bundan sonra yalnızca SATICI olarak adlandırılacaktır)
  Ünvan:
  Adres:
  Telefon:
  E-posta:

3) ÜRÜNLER:
3.1) Ürünlerin temel özellikleri (türü, miktarı, modeli, rengi, adedi) SATICI’ya ait internet sitesinde yayınlanmaktadır. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. SATICI’nın https://www.mimisbutik.com adlı sitesindeki ve satın alım durumunda ALICI’ya teslim edilecek faturadaki ürün ile aynı ürün olduğunu garanti eder.

3.2) Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3) Satıcı tarafından kampanya düzenlenmiş ise ilgili ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.SATICI tarafından yapılacak kampanyalarda fiyatlar değişebileceği gibi ve kampanyalar dahilinde satımı gerçekleşecek ürünlerin değişimi konusunda SATICI sınırlama getirilebileceği gibi, web sitesinde belirteceği gibi ürün değişimini yapılmaması halinde ALICI bu ürünü seçtiği takdirde ürün değişimi olmadığını kabul etmiş olacaktır. Kampanyalı ya da kampanyasız satılan ürünlerin fiyatlarında oluşabilecek farklılıklar olabileceğini ALICI peşinen kabul etmektedir.

3.4) Ürünün fiyatına dair SATICI web sitesinde (https://www.mimisbutik.com) sistem kaynaklı herhangi bir hata olması durumunda, ALICI durumdan hemen haberdar edilecektir. Hatasız fiyat bildiriminin ardından ALICI’nın talebi doğrultusunda ya alınmış siparişe dair güncel fiyat üzerinden süreç devam edecek ya da iptal süreci başlatılacaktır.

3.5) Ürünün satılmasının ardından sipariş özeti ve satış sözleşmesinin hükümleri ALICI’nın e-posta adresine gönderilir. Nakliye ve teslimat için herhangi bir ek masraf olması halinde, detaylar alıcıya e-posta ile iletilir.

4) ÖDEMELER:
4.1) Kredi kartı ile yapılacak ödemeler ALICI’nın talebi doğrultusunda ve ALICI ile anlaşmalı olduğu banka arasındaki sözleşme uyarınca bir veya birden fazla taksit ile gerçekleştirilebilir. Taksit ve sonradan doğması muhtemel faizler, ilgili bankanın takdirindedir. ALICI, satışın sadece bankalar tarafından verilen kredi kartları ile yapılabileceği gerçeğine dayanarak, faiz oranları ile ilgili bilgileri teyit edeceğini kabul ve beyan eder; faiz ödemeleri ve gecikme faizleri, Banka ile ALICI arasındaki kredi kartı sözleşmesi uyarınca uygulanır. ALICI, bankanın göndereceği hesap özeti üzerindeki taksit ve ödeme sayısını takip etme hak ve yükümlüğüne sahiptir.

4.2) Satın alınmak istenen ürünün ödemesinin yapılabilmesi adına ALICI ödeme ekranında yer alacak olan kredi kartı bilgilerine dair kısımları eksiksiz ve hatasız doldurmak zorundadır. Ödemenin gerçekleşmemesi veya banka tarafından iptal edilmesi durumunda SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi sona erdirme hakkına sahip olup, bu noktadan sonra ürünün teslimatını gerçekleştirme yükümlülüğü altında değildir.

4.3) Ürünün ALICI’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, SATICI, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini ALICI’dan talep edebilir. ALICI’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkur taleplerin 24 saat içerisinde karşılanmaması halinde ise SATICI, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

5) ÜRÜNÜN TESLİMATI:
5.1) Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI’ nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, SATICI ALICI’yı gecikmeden haberdar etmekle yükümlüdür.
5.2) Teslimatın ALICI tarafından satın alınma formunda belirtilen adrese yapılması durumunda teslimat düzgün ve ALICIYA yapılmış kabul edilir ve söz konusu teslimatın ALICININ belirlediği adreste gerçekleşmesi ile SATICI ürünü hasarsız ve özenle teslim etme yükümlüğünü yerine getirmiş kabul edilir.

5.3) ALICI, sözleşme konusu ürünün kargo yetkilisinden teslim alma esnasından muayene edilerek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı olması durumunda SATICI ile SATICI’nın web sitesinde belirtilen irtibat mail adres ve telefon numarası üzerinden derhal (bu süre 6502 sayılı TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUN hükümlerine ve belirlenen süreler haricine çıkılamaz) iletişime geçmekle yükümlüdür ve taşıyıcı kargo yetkilisine konu ile ilgili hasar tutanağı tutturacağını kabul eder. Hasar tutanağı tutulmayan ürünlere dair, hasar sebepli geribildirim ve iade taleplerinde ürünün hasarsız teslim edildiği kabul edilir.Aksi halde, teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Oluşabilecek teslime ilişkin anlaşmazlıklarda web sitesinin bir yükümlülüğü olmadığını ALICI ile KARGO firması arasında oluşan bir uyuşmazlık olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.

5.5) Ürünün teslimat adresinde ALICI’nın tayin ettiği /onay verdiği kişi tarafından alınmamasından kaynaklanan her türlü hasar ve masraftan ALICI bizzat sorumlu olup, SATICI hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.6) Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, ALICI’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalıdır. Fatura iade edilmelidir.

5.7) Kargo ücreti SATICI tarafından karşılanır. Yurtdışı satışlarında oluşabilecek gümrük vergileri de ALICIYA aittir.

6) TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:
6.1) ALICI, satın aldığı ürünün temel özelliklerini, satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimat bilgi ve süresine dair her türlü bilgileri SATICI web sitesinden okuyup anladığını, bu bilgileri kabul ettiğini ve onayladığını elektronik ortamda beyan eder.

6.2) Satın alınan ürün SATICI tarafından, ALICI ile SATICI arasındaki mesafe de göz önüne alınarak ancak her şekilde 30(otuz) günü aşmayacak şekilde, ALICI’nın bildirdiği adreste kendisine veya adresteki şahsa teslim edilir.

6.3) SATICI, gönderimini gerçekleştirdiği ürünün ALICI’nın sipariş formunda yer alan ürünle aynı ürün olmasından, ürünün kargoya hasarsız ve eksiksiz olarak verilmesinden, mevcut ise garanti belgesi ve kullanma talimatı da ürün paketine dahil edilerek ve ürün faturası ile birlikte ALICI’ya teslim edilmesinden sorumludur ve bu hususları garanti eder.

6.4) Sözleşmeye tabi ürün veya ürünlerin teslimatını yapmak imkânsız hale gelirse, SATICI bu durumu Sözleşmede belirtilen performans süresi içinde ALICI’ya bildirir ve ürün ücretini ALICI’ya iade eder. İade şekli, satın alım esnasında ödemenin kaç taksit üzerinden yapıldığına göre değişiklik gösterir.

6.5) SATICI, Ürün bedelinin kendisine ödenmemesi veya banka tarafından iptal edilmesi durumunda kendisine ait yükümlülüklerini ve ürün teslimini yerine getirme sorumluluğundan kurtulur.
6.6) İlgili banka veya finans kurumu, kredi kartlarının haksız veya yasa dışı kullanımı nedeniyle SATICI’ ya ürün bedelini ödemekten imtina ederse, ya da ödenen bedel SATICIDAN talep edilirse, ALICI kendisine teslimi gerçekleşen ürünü, teslimat tarihinden itibaren en geç 3(üç) gün içerisinde SATICI’ ya iade etmekle veya ücretini tekrar ödemekle yükümlüdür. İadeden kaynaklanan taşıma ücretini SATICI yüklenecektir. Aksi halde yani ürünün teslim edilmediği ya da bedelinin SATICIYA ödenmediği durumlarda, ALICININ, TCK 158 vd. gereğince Nitelikli Dolandırıcılık suçunu işlediği ve bu nedenle SATICI nezdinde oluşacak dava, şikayet, avukat masrafları gibi sair masraflarla birlikte ödeyeceği ve şikayet edileceğini bilmektedir.

6.7) SATICI’nın sipariş edilen ürünleri teslim etmesinin imkansız hale geldiği durumlarda, SATICI, haberdar olduğu tarihi takip eden 3 (üç) gün içinde ALICI’yı yazılı olarak e-posta veya sms yolu ile haberdar etmekle yükümlüdür. Herhangi bir teslimat masrafı dahil olmak üzere ALICI tarafından yapılmış olan tüm ödemeleri, varsa, bildirim tarihinden sonraki en geç 14 (on dört) gün içinde iade etmek zorundadır.

6.8) SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

6.9) ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın ilk bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

6.10) ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’yı bağlayacaktır.

6.11)ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

6.12) SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

6.13) İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’yı bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, SATICI’nın üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

 1. CAYMA HAKKI
  7.1) ALICI; Yeni Yıl, Sevgililer Günü, Anneler/Babalar Günü vb özel günler için üretilmiş olmamak kaydıyla ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

7.2) Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI’ ya e-posta ile yazılı bildirimde bulunulması ve Cayma hakkının kullanılabilmesi, SATICI nezdinde kabul edilebilmesi için ürünün hiçbir şekilde kullanılmamış ve hasar görmemiş olması şarttır.
“Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler” hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

7.3) ALICI SATICI’ya cayma hakkını kullandığını beyan etmesinin akabinde en geç 10 gün içerisinde ürünü orijinal paketinde, varsa ürün garanti ve kullanım talimat belgeleri ile ürün aksesuarları da dahil olacak şekilde Fatura ile irsaliye sevk faturasını ve iade formunu doldurarak SATICI’nın adresine göndermekle yükümlüdür. Cayma hakkının kullanımdan kaynaklanan taşıma ücreti SATICI tarafından yüklenilecektir.

7.4) Cayma hakkının kullanılması durumunda, ürün bedelinin ödenme şekline sadık kalınmak koşuluyla 14 gün içerisinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir.

7.5) İade edilen ürün hakkında cayma hakkı kullanılamayacak bir ürün ise, ürün herhangi bir ek ödeme yapılmaksızın ALICI’nın adresine geri gönderilir ve ücret iadesi yapılmaz.

8) IADE VE DEĞİŞİM:
8.1) ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi ürünün hiçbir şekilde kullanılmamış olması koşulu ile ve gerek kendisi gerek orijinal paketi hasar görmemiş olmak kaydıyla mümkündür. ALICI ürünü 10 gün içinde, SATICI tarafından belirtilmiş olan adrese ve SATICI tarafından bildirilen kargo şirketi aracılığıyla iade edilir. Ürünün ALICI’ya ilk teslimatında ürüne dahil herhangi bir aksesuarı varsa, bu aksesuarlar orijinal ambalajlarında paketlenmeli ve herhangi bir hasar verilmeden ürünle birlikte aynen iade edilmelidir.

8.2) İade edilecek ürünün orijinal paketinde olmaması, orijinal paketin hasarlı olması ve/veya iade edilecek ürün yeniden satılacak durumda değilse ürün SATICI tarafından iade alınmayacaktır. SATICI’ya gönderilen ürünün hasarlı veya eksik olması durumunda ürün ALICI’ya gönderim bedeli ALICI tarafından üstlenilmek koşuluyla geri gönderilir.

8.3) ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4) İade edilecek ürün bir şirkete faturalandırılmışsa, bir iade faturası hazırlamanız ve iade paketi ile birlikte göndermeniz istenecektir. Şirket iadeleri için iade faturası yoksa bu iadeler kabul edilmez.

8.5) Ürününüzü https://www.mimisbutik.com adresinden aldıktan sonra, lütfen yukarıdaki koşullara, şartlara ve iade politikalarımıza uygun olduğundan emin olun. Ürün iadesi kabul edilirse, iade edilen ürünün fiyatı, alıcının orijinal ödeme yöntemi kullanılarak iade edilecektir.

8.6) Ürün iadesi uygun görülürse, e-posta ile bilgilendirileceksiniz. Ödemenin banka havalesi yoluyla yapılması durumunda, ürün bedeli iade formunda belirttiğiniz IBAN hesabına iade edilir. Ödeme kredi kartıyla yapılırsa, geri ödeme kredi kartına aktarılır. Bu geri ödemenin banka ekstrenizde görüneceği süre bankaya bağlı olarak değişebilir. Geri ödeme beklediğinizden daha uzun sürerse, lütfen bankanızla bağlantı kurun.

8.7) Herhangi bir sebep gösterilmeksizin, siparişi veren ürünü, iade bildirimi göndererek ve teslim tarihinden itibaren 14 gün içinde https://www.mimisbutik.com/ adresinden değiştirebilirsiniz. İadesi ile değiştirilecek olan ürün kullanılmamalı ve / veya yeniden satılmasını veya zarar görmesini önleyecek bir durumda olmamalıdır.

8.8) Ürünün değiştirilmesini sağlamak için lütfen info@mimisbutik.com adresine e-posta gönderin ve değiştirmek istediğiniz ürün hakkında bize bilgi veriniz.

8.9) Lütfen iade formunda değişim talebinizi açıkça belirtin ve ayrıca değiştirmek istediğiniz ürün özelliklerini doğru belirttiğinizden emin olun.

8.10) Ürün değişim isteğiniz ve değiştirmek istediğiniz ürün SATICI’ya iletildikten sonra, ürün SATICI tarafından kontrol edilecek, ürün değişim talebinize dair stok durumu gözden geçirilecektir. Ürün değişiminin onaylanması halinde, iki ürünün de aynı fiyatta olması durumunda hiçbir ek ücret ödenmeden ürün değişimi gerçekleştirilir. İade edilen ürün ile değiştirilecek ürün arasında fiyat farkı olması durumunda, bu fiyat farkı ALICI tarafından karşılanacaktır. Ürün stoklarda mevcut değilse, geri ödeme, iade politikasında açıklanan aynı ödeme yöntemiyle yapılır.

8.11) İade adresi bilgisi, SATICI tarafından ALICI’nın e-posta yoluyla bildiriminin ardından ALICI’ya iletilecektir.

8.12) Cayma ve ürün iade edilme koşulları ve süreleri 6502 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu şartlarına aykırı olamaz. İş bu sözleşmede yer almayan diğer hükmümler için Tüketiciyi Koruma kanunu, Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanununun ve diğer yasal mevzuatın amir hükümleri geçerli olacaktır.

9) TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
9.1) ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10) YETKİLİ MAHKEME:
10.1) İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayetler ve itirazlar, kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.
İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

İş bu 10 ve ek maddelerden oluşan sanal olarak tanzim edilmiş ve SATICI internet sayfasında alenen yayınlanmış iş bu İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILAN MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİNİ, ALICI ve SATICI birlikte imzalamış sayılırlar. Alışveriş yapan ALICI iş bu sözleşmeyi okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bu sözleşme şartları tarafları hukuki sorunlar çıkması halinde bu sözleşmenin kesin yazılı delil niteliğinde olduğunu ve sözleşme şartlarına göre alım-satım gerçekleştiğini kabul etmişlerdir. İş bu sözleşmede yer almayan meselelerin çözümü diğer yasal mevzuatların amir hükümlerinin geçerli olacağını taraflar bilmekte ve kabul etmiş sayılacaklardır.

Gösterilecek alanları seçin. Diğerleri gizlenecek. Sıralamayı yeniden düzenlemek için sürükleyip bırakın.
 • Görsel
 • SKU
 • Rating
 • Fiyat
 • Stok
 • Açıklama
 • Genişlik
 • Boyutlar
 • Ek Bilgiler
 • Öznitellikler
 • Sepete Ekle
Karşılaştırma çubuğunu gizlemek için dışarıyı tıklayın
Kıyasla
Kıyasla ×
Hadi kıyaslayalım! Alışverişe devam...
0
0